Milliardprosjekt på Jordal
Av ARNE THORESEN

Utbyggingen av det 30 mål store området blir privatfinanisert.
Anlegget kan stå ferdig om to-tre år, avhengig av
reguleringsplanen.
– Vålerenga skal hjem igjen. Klubben vil bli samlet i det nye
anlegget, som blir finansiert av Vålerenga og AF Gruppen.
Prosjektet vil være kostnadsfritt for kommunen, og blir en
perle for Oslo øst, sier Bjørn V. Kløvstad, styremedlem i
Vålerenga Ishockey AS.
Løkkefotball
Det nye fotballanlegget vil ha varmekabler, flomlys og alle
fasiliteter. Publikumskapasiteten vil ligge et sted mellom
8000 og 15 000 tilskuere.
– Jordal Amfi (OL-hallen fra 1952) er vernet, men skal pusses
opp. Det samme gjelder håndballhallen.
I tillegg skal det bygges ut nærmiljøanlegg for allidrett.
Uteanleggene vil beholde det grønne preget, og være til
allmenn bruk, sier Kløvstad.
Skjult anlegg
Vålerenga har disposisjonsretten på Jordal, som i dag er i
sterkt forfall. Tribunene er så falleferdige at de må rives.
– Vi har tatt ansvaret for rivingen, som beløper seg til flere
millioner kroner. Forutsetningen er at vi får overta eller
disponere tomta fra kommunen.
Rundt det nye komplette fotballanlegget er det planlagt bygd
leilighetskompleks, forretninger og kontorarealer.
Oslo Øst skal og spille hjemmekampene sine i Vålerenga Park.
arne.thoresen@ dagbladet.no

TILBAKE TIL ARTIKLER