Hva nå Oslo kommune?
Publisert: 29.07.2005: vifstadion.no

Nye Bislett stadion er ferdig og klar til bruk. Fredag 29.07.2005 åpnes det nye anlegget med friidrettsstevnet Golden League som det eneste arrangementet i ordreboken. Slik situasjonen er nå ser det ut til at anlegget til kr 451.000.000,- nærmest vil stå ubrukt.

Av Anders Mikalsen
anders@vifstadion.no

 

 
Nye Bislett stadion
 
For mange er Bislett synonymt med fotball, skøyteløp og friidrett. Etter at den nye stadion blir tatt i bruk er det hovedsakelig friidrettsfolket som kan se fram til nye begivenheter. Den nye arena kan ikke islegges for skøyteløp og hovedstadens fotballklubber har i lang tid uttalt at stadion ikke oppfyller de krav som moderne toppfotball krever. Oslo kommune som er eieren av Bislett stadion sitter da igjen med en idrettsarena nesten uten brukere. Ifølge en artikkel i VG er avtaleboken fullstendig tom etter åpningsarrangementet Golden League.

Bislett stadion var gjenstand for en opphetet diskusjon før vedtaket om å bygge en ny arena kom på plass. Striden stod i om den gamle stadion skulle pusses opp og moderniseres, eller om en helt ny stadion skulle erstatte den gamle. Resultatet var et kompromiss hvor en ny stadion skulle bygges, men hvor den nye arenaen skulle være så lik den gamle som mulig.

Bislett saken kom på Oslo kommunes agenda på bakgrunn av hovedsakelig fire elementer. Den gamle stadion hadde på grunn av manglende vedlikehold blitt i så dårlig stand at den hadde blitt uegnet til bruk, Vålerenga fotball trengte en bedre bane som sin hjemmearena, det fantes kun 6 løpebaner når det i moderne friidrett er ønskelig med 8 og på grunn av anleggets alder var det ikke mulig å produsere skøyteis som holdt dagens krav. Aktørene som diskuterte Bislett saken var tilhengerne av moderniseringsforslaget, tilhengerne av nybyggforslaget og de potensielle brukerne av Bislett stadion.

Ut fra resultatet på den ferdige arenaen kan de se ut som om de aktørene som representerte de potensielle brukerne av anlegget ble fullstendig tilsidesatt. Det ble en ny stadion framfor at den gamle ble pusset opp og modernisert, men hvor utseende ble laget så likt som mulig den gamle arenaen, stadions kapasitet og størrelse ble minsket for å glede naboene, samt at antall løpebaner ble utvidet til 8. Friidrettsfolket ble fornøyd, tilhengerne av nybygg ble fornøyd, tilhengerne av moderniseringsforslaget fikk en ny stadion som på mange måter var lik den gamle, mens Oslofotballen fikk en stadion som etter dagens normer var mer eller mindre ubrukelig. Midt opp i diskusjonen om den nye stadion kan det se ut som om det viktigste av alt, de største brukerne, ble glemt for å dekke andre parters behov.

I forkant av vedtaket om ny Bislett stadion ble elementer som teleskoptribuner, tak og VIP områder presentert som nødvendige elementer i en ny arena om den skulle være aktuell som hjemmebane for Vålerenga og Oslofotballen. Dette er elementer som Oslo kommune fullstendig valgte å se bort fra. Resultatet er at Vålerenga ikke vender tilbake til sin hjemmebane over mange tiår, Lyn har Ullevål stadion som er en ren fotballarena og som samtidig er klubbens historiske tilholdssted, Skeid har Voldsløkka som dekker deres behov og samtidig er det historiske knytepunktet for klubben.

Oslo kommune sitter igjen med en stadion som vil bli brukt til større arrangementer en gang i året, ingen toppfotball og heller ingen skøyteløp da kommunen valgte å ikke installere kjøleanlegg under løpebanene. I en artikkel i VG kommer det fram at Oslo kommune regner med å få flere internasjonale stjerner til den nye stadion på grunn av anleggets modernitet. Det er riktig at nye Bislett er et moderne anlegg, men det er likevel ingen automatikk i at friidrettens stjerner i større grad vil møte opp på grunn av de nye fasilitetene. Det finnes mange nye og flotte arenaer rundt i verden og Bislett er strengt tatt en av de aller minste.

Bislett var kjent for den gode Bislett-ånden og Bislett-brølet. Ånden forsvinner med mangel på brukere og det gamle kjente brølet vil etter all sannsynlighet gå samme veien på grunn av mangel på tilskuere. Oslo kommune sitter igjen med et nytt og dyrt anlegg med millioner av kroner i årlige driftsutgifter, men nesten ikke noen betalende brukere.

HVA NÅ OSLO KOMMUNE?

 

TILBAKE TIL ARTIKLER