Annonsering/Profilering på vifstadion.no
 
En nettside som Vifstadion.no er forbundet med en del kostnader og derfor er driften av siden avhengig av økonomisk støtte fra våre samarneidspartnere.

Vi har ingen faste priser ettersom vi i utgangspunktet setter pris på all den støtten som folk og bedrifter er villig til å gi oss. Dette betyr at man som enkeltperson eller bedrift kan få profilere seg på vifstadion.no i ett år av gangen uansett om man støtter oss med kr 50,- eller kr 20.000,-
Selv om vi takker og bukker for all den støtte vi kan få, så må vi likevel forbeholde oss retten til å gi de mest attraktive profileringsplassene til våre største bidragsytere. Dette betyr med andre ord at en som støtter oss med kr 50,- ikke kan regne med å få profilere seg med en banner på for eks. forsiden.

En ting vi uansett kan garantere er at annonsering/profilering på vifstadion.no vil være meget rimelig sett ut fra hvor mange treff siden kan vise til.  Vifstadion.no som ble lansert den 26. april 2005 kan i løpet av sitt første leveår vise til mer enn 450.000 treff og besøkende fra hele 41 land. Siden har også blitt omtalt en rekke ganger i blant annet VG, Dagbladet, Dagsavisen, vpn.no, m.m.

Hvis du som enkeltperson eller bedrift ønsker å støtte oss i vårt arbeid med en meget populær Vålerenga relatert informasjonskanal kan du kontakte:

Navn:     Anders Mikalsen
Telefon: 92 89 54 85
E-post:  anders@vifstadion.no