Politiske spill rundt ny VIF stadion og EØS regler
Skrevet av Administrator   
Tuesday 27. May 2008
Den 14.05.2008 ble sak 183/08 vedtatt i Bystyret i Oslo. Dette vedtaket som var støttet av Frp, Ap og Sv sikret Vålerenga den nødvendige tomten klubben trenger for å bygge ny stadion på Valle. Selv om denne saken er ferdigbehandlet i Bystyret så har ikke diskusjonen lagt seg. Det kan faktisk virke som om saken er mer aktuell nå enn noen sinne.
Stadionsaken til VIF splitter Byrådet i Oslo i to. Fremskrittspartiet som er det ene av de to byrådspartiene er en av sakens største forkjempere, mens byrådskollega Høyre er en av de største motstanderne. Selv om saken er vedtatt i Bystyret er det nå opp til Byrådet å gjennomføre dette vedtaket, og Byrådet er som sagt splittet i to på synet om Vålerenga burde få tomt eller ikke. Dette utgjør et stort usikkerhetsmoment spesielt ettersom det ser ut til at Høyre ønsker å bruke alle tilgjengelige midler for å stikke kjepper i hjulene for den videre utviklingen av saken.

Selv om også Frp sitter i Byrådet i Oslo, så er det Høyre som har de to viktigste byrådsplassene som har noe å si for utviklingen av denne saken. Merete Agerbak-Jensen (H) er byråd for byutvikling, og Stian Berger Røsland (H) er byråd for finans og utvikling. Det negative for Vålerenga i denne situasjonen er at det blir som om at «bukken skal passe havresekken». De som er mest negative til at VIF skal få stadiontomt er samtidig de som står ansvarlig for å gjennomføre prosessen.

Argumenter fra Høyre sine byråder for å utsette behandlingen av saken har for eks. vært adkomst, kommunikasjonsmuligheter, sikkerhet og ikke minst problematikken rundt tilpassningen til EØS-regelementet.  Før og etter vedtaket i Bystyret den 14.05.08 har Høyre også hevdet at en slik overføring av tomt er ulovelig. Den siste uttalelsen fra Høyre som argument for fortsatt utsettelse av saken kom fra finansbyråd Stian Berger Røsland (H) hvor han sier at de ikke vet hva de skal spørre EFTAs kontrollorgan ESA om. Bakgrunnen for dette ligger i at byråden hevder at det er avgjørende å vite hvilken konkret tomt det er snakk om og hvor mye den er verdt.

Med sine uttalelser om at de ikke vet hva de skal spørre ESA om viser byråd for finans og utvikling Stian Berger Røsland at han kan ha som intensjon å villede om hva som faktisk er vedtatt av Bystyret. Ved sine uttalelser får Røsland det til å høres ut som om Bystyret ikke vet hva det er de har vedtatt og at vedtaket derfor er av en slik art at han ikke kan gjøre noe konkret viderearbeid ut fra det.   

Denne uttalelsen kan gi et inntrykk av at byråden viser uvilje mot å gjennomføre det flertallet i Bystyret har vedtatt, ettersom det ikke burde være noen tvil om hva de konkrete oppgavene til Byrådet nå er.

Det er riktig at Bystyret ikke har vedtatt hvilken konkret tomt som skal gis til Vålerenga, og det er også riktig at den konkrete markedsprisen for dette arealet heller ikke er beregnet. Det Stian Berger Røsland utelater er at det gjennom vedtak 183/08 kommer fram at disse spørsmålene skal tas opp til ny behandling på et senere tidspunkt og at det som nå er vedtatt skal bidra til å komme fram til nettop dette.

Arbeidsoppgavene til Byrådet er derfor ifølge vedtaket å blandt annet gå i dialog med ESA og Vålerenga for å finne ut hvor stort det nødvendige tomtearealet må være og hva som skal til for at kommunen skal kunne overdra dette til VIF uten at det kommer i konflikt med det gjeldende EØS regelementet.

Arbeidsoppgavene til Byrådet i denne saken er rett å slett å finne ut hva som skal til for at flertallets ønske skal bli oppfyllt. Med sine uttalelser viser byrådspartiet Høyre at de heller er mer opptatt av å lete etter mulige hindringer framfor å gjøre den jobben de er pålagt av Bystyret.

Istedenfor å søke etter de mulighetene det er for å få tomtesaken til Vålerenga godkjent av ESA er Høyre ved sine representanter mer opptatt av å påberope seg ekspertise innenfor EØS rett. Høyres hovedargument for å ikke gå videre med saken er at de hevder en slik tomteoverførsel er ulovelig. Problemet til Høyre er at de på ingen måte kan dokumentere dette.

En av grunnene til at behandlingen av stadionsaken til Vålerenga ble utsatt i Finanskomiteen før saken kom til Bystyret var blant annet at byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen ønsket å få en lovlighetsvurdering fra kommuneadvokaten.  Rapporten fra kommuneadvokaten er så langt unntatt offentlighet, men Vålerenga supporternes nettside vpn.no kan i en artikkel av 26. mai 2008 fortelle hva konklusjonen i denne rapporten er. Kommuneadvokaten sier ifølge vpn.no at Vålerenga kan kjøpe tomt for kr 1,- uten at dette kommer i konflikt med EØS-avtalen og ESA.

Vålerengas advokat Harald Evensen, som i tre år har arbeidet med europeisk konkurranserett og statsstøtte ved EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i Brüssel, sier også at det i utgangspunktet lar seg gjøre å overføre tomt til VIF uten at det kommer i konflikt med EØS-reglene. Han anbefaler også at Oslo Kommune starter en uformell dialog med EFTAs overvåkingsorgan og på den måten får laget en vanntett sak før det formelle varselet sendes til ESA.

Selv om kommuneadvokaten ifølge vpn.no og Vålerengas advokat Harald Evensen hevder at en tomteoverføring til VIF lar seg gjøre, så er det også andre som er enige med Høyre i at en slik overførsel av verdier kan være lovstridig. Jusprofessor Olav Kolstad er blant annet en av de som sier seg enig i Høyres påstand.

Om det lar seg gjøre å overføre en tomt til Vålerenga eller ikke er det uansett bare ESA som kan avgjøre. Det som er viktig nå og som ligger til grunn i Bystyrets vedtak av 14. mai 2008 er å finne ut hva slags tomt VIF trenger og hva som skal til for at en slik overførsel ikke kommer i konflikt med det gjeldende EØS-regelverket.

Ved sine stadige forsøk på å trenere saken framfor å utføre den oppgaven Byrådet er satt til av Bystyret viser desverre det ansvarlige partiet Høyre at de ikke respekterer flertallets ønsker.

Siste utspill i denne saken er helt sikkert ikke sagt.

De med hjerte i Vålerenga og et ønske om at klubben så snart som mulig skal få oppleve en ny stadion kan i alle fall håpe at Høyre etterhvert svelger denne kamelen og innser at de må jobbe med folkeflertallet framfor å motarbeidet det.

Relaterte artikler:
vpn.no: HØYRES FANEFLUKT
vpn.no: VPN AVSLØRER: DETTE VIL IKKE HØYRE AT DU SKAL SE
vpn.no: STADIONSAKEN OG EØS-AVTALEN
nrk.no: Vet ikke hva vi skal spørre om
nrk.no: Strides om EØS-brudd

Sist oppdatert ( Wednesday 28. May 2008 )
 
Neste >

Avstemmning

Når får vi se en ferdig VIF stadion på Valle?
  
joomla templates by dezinedepot
(C) 2008 VIF STADION
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.