Forsiden Dokumentarkiv
Dokumenter

Offisielle dokumenter som omhandler stadionsaken til Vålerenga

Plan- og Byggningsetaten «Plankunngjøring 2011»
«Saksfremstilling»
«Forslagsstillers saksfremstilling»
«Forhåndsuttalelser»
«Næringsanalyse»
«Overordnet miljøprogram»
«Perspektiv alternativ 3 og 4»
«Risiko- og sårbarhetsanalyse»
«Trafikkutredning»
«Kart alternativ 1»
«Kart alternativ 2»

Bystyret 14.05.2008
«Saksfremlegg»
«Innstilling/Vedtak»

Finanskomiteen 06.05.2008
«Saksfremlegg»
«Innstilling/Vedtak»

Finanskomiteen 12.03.2008
«Saksfremlegg»
«Innstilling/Vedtak»

Vedlegg til sak 183/08 i Oslo Bystyret
«Behov for fotballstadioner i Oslo og utnyttelse av publikumsfasiliteter på Bislett – Behandling i idrettsstyret» 
«Notat 2008 – Privat forslag om å selge tomt til VIF – Fremdrift»
«Notat 2008 – Forslag om å selge tomt til stadion for VIF – Prosedyrer i forhold til ESA»
«Notat 2008 – Om privat forslag fra Henning Holstad (Frp) om salg av tomt til Vif for kr 1 – Spørsmål fra Finanskomiteen om verbalvedtak s13»
«Notat 2007 – Om privat forslag fra Henning Holstad (Frp) om salg av tomt til Vif for kr 1 – Spørsmål fra Finanskomiteen om vebalvedtak s13»


22. november 2007
«Mulighetsstudie fra Multiconsult»
«Mulighetsstudie fra Asplan Viak»
«Vedlegg til mulighetsstudie fra Asplan Viak» 

17. november 2007
«Bystyrevedtak» 

04. november 2007
«Saksfremlegg i Bystyret» 

02. oktober 2007
«Forslag fra FRP om salg av tomt til VIF for 1 kr» 

04. juli 2007
«Anbudskonkurranse for Valleområdet»

04. juli 2007
«Anbudsforespørsel»

13. desember 2006 (se side 18)
«S13. Fotballstadion på Valle» 

29. april 2006
«Vålerenga fotballstadion. En lokaliseringsstudie.»

Sist oppdatert ( Monday 11. April 2011 )
 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz