Modell/prosjekt/bilder av: Bad-architects.OSL
 
Modell/prosjekt/bilder av: Bad-architects.OSL
 
Modell/prosjekt/bilder av: Bad-architects.OSL
 
Modell/prosjekt/bilder av: Bad-architects.OSL
 
Modell/prosjekt/bilder av: Bad-architects.OSL
 
Fotomontasje: Dagens Næringsliv