Nå blir det ny stadion på Valle…
02. september 2007

Søndag 02. september 2007 er en dato som er verdt å merke seg. Dette var dagen da Vålerenga og supporterne inviterte topp-politikerne i Oslo til debatt om en ny VIF-stadion på Valle. Svarene fra byens folkevalgte skulle med ett hederlig unntak vise seg å bli langt mer positive enn det de fleste hadde drømt om.


Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Et stort og engasjert publikum.
 

Klokken 13.00 møtte de første av mange tilskuere opp i Vallhall. Det som lokket dem til å tilbringe store deler av denne nydelige dagen var at de ønsket å vise sin støtte til stadionsaken, samt et ønske om å høre hva byens folkevalgte hadde tenkt å foreta seg for å hjelpe Vålerenga på deres ferd mot en ny arena.

De først ankommne ble møtt med live musikk hvor hovedtyngden av repertoaret besto av gamle Vålerenga-låter. Etter ca en halv time entret Harald Aabrekk scenen. Aabrekk startet med å vise stemningsbilder fra noen av Engas triumfer på fotballbanen denne sesongen og beveget seg deretter over til å fortelle om grunntanken bak lagets spill. Når klokken nærmet seg 14.00 ble VIFs nåværende hovedtrener avløst av trubaduren som først hadde ønsket tilskuerne velkommne. Fra dette tidspunktet ble den stadig voksende gruppen av tilskuere underholdt med live musikk og stand-up show av komiker Jonas Rønningen.

Rett over klokken 15.00 var turen kommet til lederen av Hovedstyret i Vålerenga Fotball, Odd Skarheim. Skarheim holdt en engasjerende apell hvor han spesielt la vekt på Vålerengas betydning for Oslo. VIF ble fremhevet som en av landets sterkeste mekevarer innen idrett og hvilken rolle og betydning denne klubben hadde for samholdet blandt folk, og da spesielt i Oslo Øst. Lederen av Hovedstyret i Vålerenga Fotball pekte også på viktigheten av en egen stadion for å bevare den unike identiteten til klubben.
Skarheim var også meget klar på at Vålerenga måtte få hjelp av kommunen til å skaffe tomt vederlagsfritt. En av hovedpoengene bak dette ønsket var at Vålerenga istedenfor å direkte kjøpe eiendommen av kommunen heller ville tilføre byen andre verdier som for eks. at det nye stadionområdet ville fungere som en sårt tiltrengt møteplass med åpne plasser og torg i et område som mangler slikt. På denne måten ville den nye arenaen utgjøre et viktig bidrag til positiv byutvikling i Oslo.

Etter Odd Skarheims innlegg var det duket for dagens høydepunkt, debatten mellom byens politikere. RV/Rød, AP, SV, H, KRF, FRP og Venstre stilte alle med listetopper noe som illustrerte viktigheten av denne debatten. Med ca 1500 fremmøtte tilskuere var det mye som tydet på at dette folkemøtet kom til å bli det desidert største foran valget i 2007.

Ved innledningen av debatten ble det lagt vekt på to hovedspørsmål som Vålerenga ønsket å få svar på. Det første var om partiene var villig til å gi VIF tomt for en krone, og det andre var om de var villige til å regulere området på en slik måte at klubben kunne utnytte den på en slik måte at de fikk bygd inn nok kostnadsbærere i prosjektet som næring og boliger.

Den første som svarte var RV/Røds Jo Ryste. Han kunne fortelle at de først og fremst ønsket å bygge en arena til Vålerenga for kommunens penger og at kommunen deretter skulle stå som eiere. Ryste var derimot klar på at han ikke regnet med å få med seg noen av de andre partiene på dette forslaget og at RV/Rød derfor i andre rekke var villige til å gi VIF tomten for en krone hvis det skulle vise seg å bli støttet av flertallet i Bystyret.

Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen startet med å svare et klart og rungende JA!
AP var de som først hadde presentert ideen om tomt for en krone og de var derfor mer enn villige til å gi klubben den nødvendige tomten. Gerhardsen var også rask til å trekke fram at han syns det var en glimrende løsning å bygge fotballstadion i forbindelse med en ny skøytehall og at det måtte ses på som at kommunen fikk noe framfor at de gav noe når VIF tilbydde seg å finansiere resten av anlegget på egenhånd.

SV ved Knut Even Lindsjørn var nesten 100% enige med AP og Rune Gerhardsen, men ønsket å påpeke at de var litt restrektive på andelen næring da de ikke ønsket en ny kjøpesenterstadion som Ullevål-stadion.

Så langt i rundspørringen hadde alle politikerne i større eller mindre grad blitt møtt med applaus fra salen, men Bård Folke Fredriksen fra Høyre skulle vise seg å bli den første og eneste som fikk hoveddelen av publikum imot seg.
Folke Fredriksen gikk rett på sak og sa at Høyre ikke hadde til hensikt å gi Vålerenga tomt for en krone. Han sa videre at den delen av Valle-tomten som i dag rommer Hovin Skole allerede var besluttet solgt og at pengene fra dette salget blant annet skulle gå til bygging og oppgradering av skolebygg i kommunen.
Bård Folke Fredriksen høstet mange mishagsytringer under sitt innlegg og ordstyrer Arild Rønsen måtte flere ganger be publikum om å roe seg slik at representanten fra Høyre fikk sagt det han skulle si uten å bli avbrutt. Til tross for mye motstand fra salen så fikk Folke Fredriksen fram at Høyre i utgangspunktet ønsket at VIF skulle få seg en egen arena men at det ikke burde være kommunens oppgave å støtte en profesjonell sportsklubb som Vålerenga

Kristelig Folkepartis representant David Hansen forklarte at KRF først og fremst ønsket å ta ansvar for den generelle byutviklingen i Oslo. Vålerenga ble av KRF sett på som en meget viktig del av identiteten til Oslo som igjen gjorde at de fant det naturlig å hjelpe klubben med tomt for en krone.

Petter N. Myhre fra FRP uttalte at de var klart for å gi Vålerenga en tomt for en krone og at de samtidig ønsket å strekke seg meget langt for å gi VIF de rommene de trengte med henhold til regulering av området. FRP påpekte at det var viktig å gi tilstrekkelig rom i reguleringen slik at klubben kunne få inn nok kostnadsbærere til å gjøre prosjektet realiserbart.

Venstre med Ola Elvestuen i spissen var også veldig på offansiven i sitt ønske om å hjelpe Vålerenga med å få en egen arena. Han mente riktignok at spørsmålet om tomt for en krone i seg selv var en avsporing fra temaet da kommunen selvfølgelig måtte bidra økonomisk på flere måter for å få til en ny stadion. Etter litt fram og tilbake fikk Elvestuen forklart at de var for å hjelpe Klubben med en vederlagsfri tomt, men at kommunen i tillegg til dette måtte inn med penger i prosjektet slik at den nye arenaen kunne bli et bygg som kommunen kunne være stolt av. Venstre ønsket med andre ord at kommunen gjennom økonomiske bidrag skulle hjelpe VIF på en slik måte at næringsdelen ble begrenset til et absolutt minimum samtidig som selve stadionbygget ble et verk som kommunen og Enga kunne være stolte av.


Fra venstre: Ordstyrer Arild Rønsen, Ola Elvestuen (V), Petter N. Myhre (FRP),
David Hansen (KRF), Bård Folke Fredriksen (H), Knut Even Lindsjørn (SV),
Rune Gerhardsen (AP), Jo Ryste RV/Rødt, Odd Skarheim (Leder hovedstyre VIF Fotball)

Etter at aller politikerne hadde holdt sine innlegg ble det diskutert fram og tilbake mellom debattantene hvordan området best burde reguleres.
I den ene enden av skalaen var FRP som tilsynelatende ønsket å la Vålerenga få fritt spillerom. Nærmest FRP men ikke fullt så liberale kom AP, SV og KRF som uttrykte at de var villige til å strekke seg relativt langt for å få til en ordning som resulterte i at VIF skulle få bygd seg en stadion som ble selvfinansiert. Venstre ønsket gjennom reguleringen å bidra til at næringsdelen ble så liten som mulig, men at kommunen skulle kompensere dette ved å gå inn med store midler i prosjektet. RV/Rød var tilsynelatende veldig enige med Venstre. Høyres posisjon til dette spørsmålet var noe uklart med tanke på at de i utgangspunktet var negative til å hjelpe Vålerenga med tomt som igjen var foranledninge til spørsmålet om reguleringen.

Konklusjon: Med unntak av Høyre har politikerne for de største partiene i Oslo klart og tydelig sagt at de ønsker å hjelpe Vålerenga slik at de kan bygge en egen stadion. De fleste ønsker å bidra til at VIF sin egen plan med gratis tomt og selvfinansiert stadion blir en realitet, mens andre ønsker å være en mer aktiv part/eier av den nye arenaen som betyr at kommunen bør finansiere deler av prosjektet. Med slike sterke utsagn og løfter bevitnet av hundrevis av tilskuere skal det godt gjøres om nye VIF-stadion ikke ser dagens lys om relativt kort tid.


Klanens tifo under kampen mot Start på Ullevål Stadion søndag 02. september. (VIF3-Start2)

NB: Denne artikkelen er ikke et offisiellt syn på hvordan VIF oppfattet debatten, men hvordan denne skribenten personlig erfarte seansen og hva som ble sagt.