Valle – Den perfekte plasseringen av en ny stadion!?
31. mai 2006

Det har i flere år vært diskutert hvor en eventuell ny Vålerenga stadion skal plasseres. Områder som Jordal, Bjørvika og Oslo S m.f. har alle vært diskutert. Felles for alle disse plasseringene er at det finnes veldig mange hindringer som skaper problemer for en eventuell realisering. Valle er også et alternativ som har vært diskutert, men denne plasseringen har av en eller annen grunn aldri blitt sett på som det mest attraktive alternativet. Denne holdningen ser nå ut til å snu, som betyr at Valle fort kan bli det alternativet alle drømmer om…..

Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Vallealternativet slik det fremstår i lokaliseringsstudiet utarbeidet av Oslo Kommune

I en by som Oslo er det trangt om plassen. Tomtene er dyre, samt at det alltid er mange interessegrupper som har en mening om hvordan de forskjellige områdene skal disponeres. Politikere representerer store interessegruppe blant velgerne, byantikvaren og riksantikvaren er en annen gruppe, samt at man også har de forskjellige tomteeierne i byen. I tillegg til disse grupperingene har man også privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte de tomtemulighetene som er igjen i hovedstaden.

Vålerenga er en av interessentene som ønsker å bruke noe av det ledige arealet i Oslo. Målet er å få realiser en egen stadion som kan fungere som klubbens eget hjem etter mange år på "andres" gress. Utfordringene til Vålerenga er at de ikke kan takke ja til et hvilket som helst ledig areale ettersom det er mange kriterier som må oppfylles før det blir aktuelt å bygge. først og fremst må den kommende plasseringen være i et området som passer til Engas profil som en østkantklubb, deretter må de ta hensyn til de infrastrukturelle behovene som følger en fotballstadion med kapasitet på minst 20.000 tilskuere. Etter at disse to kriteriene er oppfylt må en kommende byggeplass også være anvendelig- og stor nok til å oppfylle en arenas komersielle behov. Vålerenga ønsker å bygge en stadion som kan driftes uten støtte fra kommunen og da vil det være behov for å innlemme næringsdrift og næringslokaler ved siden av selve fotballbanen og tribunene.

Å finne et område som kan innfri alle de nevnte kriteriene har vist seg å være meget vannskelig. I de tilfellene hvor Vålerenga har kommet med ønsker om byggeplass har andre interessegrupper som byantikvar, organisasjoner, grunneiere og lokale velforeninger fått gehør før klubben. Resultatet har vært at det ene året går etter det andre uten at VIF har kommet noe nærmere realiseringen av en egen stadion.

Nå kan det derimot se ut til at situasjonen er i ferd med å endre seg. I motsetning til tidligere har nå Vålerenga og politikerne i Oslo kommune kommet fram til en del områder som kan fungere som byggeplass for en ny arena. En av disse områdene er Vålerengas nåværende hovedområde på Valle. Valle er et område, som etter vedtaket om at Hovin skole skal legges ned, mer eller mindre oppfyller alle kriteriene som må være på plass før det er aktuelt å bygge en stadion. Vålerenga vil få mulighet til å bygge i et område som allerede nå fungerer som klubbens hjemmeområde, stedet har glimrende infrastrukurelle løsninger, Valle ligger et "steinkast" fra Engas historiske tilholdssted, her er det glimrende muligheter for å utvikle et anlegg som kombinerer stadion- og næringsdrift samt at plasseringen ikke er veldig attraktiv for andre interessegrupper.

Selv om Vålerenga i dag er i en periode med gode sportslige resultater og spill i norges øverste liga har det ikke alltid vært slik. Dette er noe som må hensyntas ved valg av plassering og konstruering av en ny arena. Valle har sammenlignet med andre alternativer mulighet til å la Vålerenga bygge en stadion som mest sannsynlig kan bli en inntektskilde for klubben framfor en utgiftspost, noe som er viktig for å kunne hevde seg i norsk fotball. Ettersom det går opp og ned i fotballen er det svært viktig å ha en god forankring til kjærnesupporterne, og det får man blant annet ved å la klubbens geografiske tilhørighet være så nært som mulig knyttet opp mot kjærnesupporternes historiske tilholdssted. Valle er en del av det som kalles Engas kjærneområde og oppfyller således det kriteriet.

Valle har med andre ord mulighet til å bli det området som oppfyller alle kriteriene for at en Vålerenga stadion kan bygges. Ved å bygge her får også klubben samlet alle sine aktiviteter på ett sted noe som kan skape et imponerende inntrykk for både supportere, motstandere, nåværende og potensielt fremtidige spillere, trenere og støtteapparat.

Vålerenga stadion på Valle…En ny leikegrind, elsket av supporterne, fryktet av motstanderne!
 


Slik kan en Vålerenga stadion på Valle ligge i terrenget.
Fotomontasje: vifstadion.no
 

Valle slik området fremstår i dag. Området som Sykkelvelodromen
og Hovin skole ligger på (nederst til høyre i bildet) er den plassen
som Oslo Kommune foreslår brukt som byggeplass for en ny
VIF stadion.