Vifstadion.no rangerer mulige byggeplasser for en ny VIF stadion
13. mai 2006

Den 29. april 2006 presenterte Vålerenga en rapport utarbeidet av Oslo Kommune som omhandlet potensielle områder for en ny fotballstadion. Vifstadion.no har sett nærmere på disse potensielle byggeplassene og kan nå presentere vår personlige rangering av de forskjellige alternativene.
Rangeringen er basert på følgende kriterier:
-Gåavstand til/fra kjærneområdet til Vålerenga.
-Realiseringsmuligheter.
-Hindringer som for eks. politiske, økonomiske, byantikvariske, grunneiere etc.
-Infrastruktur/adkomstmuligheter.
Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no

  


Rapporten utarbeidet av oslo Kommune som viser de alternative byggeplassene for en ny stadion.
 
11. Plass    Vippetangen
Soleklar sisteplass som følge av lang avstand til Vålerengas kjærneområdet, minimale realiseringsmuligheter, mange problemer sett i forhold til antikvariske forhold og mindre gode adkomstmuligheter.

 
   
10. Plass    Revierkaia
Denne plasseringen har akkurat de samme utfordringene og problemstillingene sett i forhold til Vippetangen. Revierkaia kommer likevel bedre ut på rangeringen i forhold til naboalternativet ene og alene på grunn av at dette alternativet ligger litt nærmere Vålerengas kjærneområde.
 
   
9. Plass     Grønlia – Kongshavn
Dette alternativet har blant de største utfordringene sett i forhold til infrastruktur og adkomst. I tillegg til at det er forholdsvis langt fra Vålerengas kjærneområde er det også en del politiske og antikvariske problemer.

 
   
8. Plass     Sørenga i Bjørvika
Dette området ligger ikke i umiddelbar nærhet til Vålerengas kjærneområde samtidig som det er enorme politiske utfordringer i forhold til å få realisert dette prosjektet.


 
   
7. Plass     Tøyen – sirkustomta
Til tross for at dette området ligger i umiddelbar nærhet til Vålerengas kjærneområde er det meget store utfordringer sett i forhold til antikvariske og infrastrukturelle forhold. På grunn av de nevnte problemfeltene er dette prosjektet lite gjennomførbart.

 
   
6. Plass     Oslo S
Dette alternativet har liten politisk motstand, men på grunn av utfordringer sett i forhold til tekniske løsninger, kostnader og avstanden fra Vålerengas kjærneområde blir dette alternativet rangert som "midt på treet" av de potensielle byggeplassene for en ny arena.

 
   
5. Plass     Lodalen
Lodalen har mange av de samme utfordringene som Oslo S alternativet. Sett i forhold til infrastruktur og adkomstmuligheter har dette området større utfordringer enn Oslo S, men dette alternativet kommer likevel høyere på listen på grunn av den umiddelbare nærheten til Vålerengas kjærneområde. 
   
4. Plass    Ensjø
Ensjøalternativet har den fordelen at det ligger i Vålerengas kjærneområde. det som gjør at dette alternativet ikke kommer blant de tre beste er på grunn av konflikt med andre planer for området, infrastruktur og adkomst. Andre elementer som trekker ned er hvor gjennomførbart det er å få bygget en stadion i dette området sett i forhold til de tre beste alternativene.


 
   
3. Plass     Filipstad
Dette alternativet er blant de aller beste sett i forhold til hvor gjennomførbart prosjektet er. Det er liten politisk motstand samtidig som det er få eller ingen antikvariske forhold som legger hindringer. Andre forhold som taler til fordel for dette alternativet er at en stadion med sin næringsvirksomhet visstnok faller inn i de generelle planene for området. Det som likevel gjør at Filipstad ikke blir bedre enn nummer tre er det faktumet at området ligger i den vestlige delen av Oslo og veldig langt fra Vålerengas kjærneområde. 


 
   
2. Plass     Stubberud i Groruddalen
Dette området har mange av de samme positive faktorene som Filipstadalternativet. Det som gjør at dette alternativet kommer høyere på listen er av den enkle årsaken at Stubberud ligger på østkanten av Oslo. Det som gjør at dette alternativet ikke når helt til topps i rangeringen er det faktumet at Stubberud ligger veldig langt fra Vålerengas kjærneområde og historiske tilholdssted. 
   
1. Plass  Valle
Den soleklare vinneren av Vifstadion.no sin rangering av alternativene for plassering av en ny VIF stadion er Valle.
Dette området har alt man kan ønske seg! Liten politisk motstand, gode realiseringsmuligheter, beliggenhet i Vålerengas kjærneområde og gode adkomstmuligheter. Infrastrukturen i området er allerede kapabel til å håndtere tusenvis av reisende inn og ut av området. Området er fra før av Vålerenga fotballs sportslige sentrum og en stadionbygging i dette området vil bare forsterke dette. Her finner man heller ingen problemstillinger knyttet til antikvariske forhold.

NB: Denne rangeringen har lagt størst vekt på nærhet til Vålerengas kjærneområde som defineres som Vålerenga, kampen, Etterstad, Ensjø og Helsfyr/Valle. Etter dette har rangeringen lagt stor vekt på hvor gjennomførbart vi i Vifstadion.no mener og tror prosjektene er.