12 mulige plasseringer av en ny Vålerenga stadion
01. mai 2006

I en lengre periode sto Vålerenga og Oslo kommune tilsynelatende på hver sin side av barrikadene. Denne "stillingskrigen" tok slutt den 14. desember 2005 da byrådet med stort flertall vedtok
at de skulle begynne å samarbeide med Vålerenga om å få bygd en ny fotballarena. Nå foreligger det første konkrete resultatet etter dette vedtaket.
Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no

 

Vålerengas direktør Geir P. Solstad med rapporten fra Oslo kommune. (bilde: viftv.no)

 
Den 29. april 2006 ble det fra VIF meddelt at de hadde mottatt en rapport fra Oslo kommune som beskriver potensielle plasseringer av en ny stadion. rapporten går under navnet "Vålerenga fotballstadion. En lokaliseringsstudie".
Ifølge Vålerengas direktør Geir P. Solstad  er dette god lesning sett fra VIF sitt ståsted. Lokaliseringsstudiet tar for seg hele 12 mulige plasseringer og har vistnok tatt høyde for Vålerengas tilhørighet til oslo øst, infrastruktur og plassbehov.
Ifølge Solstad har klubben blitt enig med kommunen om å plukke ut 4-5 alternativer som de syns er mest aktuelle. Disse alternativene skal det i løpet av mai 2006 arbeides videre med.