Politisk velvilje til en ny Vålerenga stadion
16. desember 2005


Vålerenga har i en lengre periode uttrykt ønske om å bygge en ny arena i Oslo sentrum. Dette ønsket har fram til nå ikke vært delt av Oslo kommune som gjennom flere utspill har benektet at byen trenger en ny stadion og at den i alle tilfeller måtte bli bygd utenfor sentrumsområdene. VIF og kommunen har stått langt fra hverandre i synet på en ny fotballarena, men i den siste tiden har partene nærmet seg betraktelig. Begge partene ser ut til å ha gitt slipp på bastante holdninger og resultatet er et nytt og vennligere forhandlingsklima. Resultatet kan fort bli en ny lekegrind tilhørende Oslos stolthet.

Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no

 

Nye signaler fra Byrådet i Oslo 
Forhistorie
I Mai 2005 ble det for første gang meddelt at Bjørvika var et område som Vålerenga ønsket å utrede i forbindelse med oppføringen av en ny stadion. I forbindelse med denne nyheten uttalte daværende VIF direktør Kjetil Siem at han opplevde det politiske landskapet i Oslo som meget positivt og at han ikke så bort fra at en eventuell omregulering av området var mulig.
Politikerne i Oslo Kommune skulle vise seg å være langt mindre positive til en arena i Bjørvika enn Kjetil Siem først hadde regnet med. I Juni 2005 ble det meddelt av byutviklingsbyråd Grete Horntvedt og byrådsleder Erling Lae at det var fullstendig uaktuelt å endre på den vedtatte reguleringsplanen for Bjørvika som innebar at området skulle bli benyttet til boligformål. Det ble også meddelt at det eneste området som kunne være aktuelt som byggeplass for en ny fotballstadion var Groruddalen. Etter uttalelsene fra Grete Horntvedt og Erling Lae ble det klart at det var en generell politisk motstand fra alle partiene representert i Oslo politikken mot VIF sine planer.
I August 2005 presenterte lederen for byutviklingskomiteen Ola Elvestuen Ensjø som en mulig plassering av en ny arena. Forslaget ble av både det politiske miljøet og Vålerenga oppfattet som interessant.
Til tross for politisk motvilje hadde Vålerenga og deres samarbeidspartner Entra fortsatt med å videreutvikle Bjørvikaplanene, og i September 2005 ble planene for Fjordbyen på Sørenga i Bjørvika presentert. Lanseringen av Fjordbyen planene skapte sterke reaksjoner blant de folkevalgte som mente at Vålerenga og entra ikke respekterte de vedtatte planene for området, mens VIF og Entra på sin side mente at politikerne var sneversynte og ikke hadde satt seg inn i totaliteten av prosjektet.


Etter lanseringen av Fjordbyen planene startet en litt opphetet debatt hvor hver av partene beskyldte den andre for å ikke ta hensyn til det som var best for Oslo.
Hver av partene startet nå alliansebyggingen og VIF fikk med seg sin kraftige støttespiller Klanen som gikk ut i mediene å truet politikerne med tap av stemmer ved neste valg om de ikke tok Vålerengas ønsker på alvor. Byrådet i Oslo allierte seg med en gruppe som kaller seg Oslo byaksjon. Oslo Byaksjon hadde foreslått å bruke området over skinnegangen på Oslo S som plassering av en ny arena og dette var et forslag som politikerne trykket til sitt bryst. Byrådet bevilget kr 50.000,- til utredningen av Oslo S som plassering av en ny fotballstadion og resultatet var planene for Oslo Sentralstadion.

Bedre samarbeidsklima
Etter en tid hvor Oslo kommune og Vålerenga hadde stått langt fra hverandre i saken om en ny VIF stadion begynte partene å nærme seg hverandre. Om det var press fra Klanen eller Byrådets omfavnelse av Oslo S alternativet er uklart, men resultatet var i alle tilfeller at Byrådet i Oslo den 14.12.2005 vedtok med klart flertall at de skulle begynne å samarbeide med Vålerenga om å få bygd en ny fotballarena i Oslo sentrum.
Avtroppende direktør og leder for Vålerengas stadionprosjekt Kjetil Siem uttalte i etterkant at byrådets vedtak om samarbeid var meget positivt og at han nå så positivt på det å få bygget en ny arena om ikke alt for lang tid.
Selv om ingen ting konkret er vedtatt så er i alle tilfeller rammene rundt en ny arena klarere. Det er etter vedtaket i Bystyret nå aksept for at Vålerenga skal få bygge en ny stadion i Oslo sentrum slik VIF ønsker det, samtidig som både Enga og Entra nå ser ut til å være villig til å diskutere andre plasseringer enn Bjørvika.

Utfordringer i vente
Før en ny stadion kan bygges må det selvfølgelig komme på plass en konkret løsning om hvor den nye arenaen skal ligge. Dette er selve hovedproblemet som byrådet og Vålerenga er uenige om, men signalene har likevel vært at begge parter nå er villige til å samarbeide for å komme fram til en løsning som begge parter kan akseptere.
Til tross for at samarbeidsklimaet mellom VIF og Oslo Kommune nå har bedret seg så er det likevel en annen sentral problemstilling som må løses. Planene om å bygge en ny arena på Sørenga i Bjørvika er de eneste planene som allerede har finansieringen i orden og som ikke belaster det offentlige med kostnader. Om Vålerenga må bygge på et annet område enn Bjørvika så er det ikke gitt att dette nye området vil være like attraktivt for private investorer selv om stadion mest sannsynlig vil bli oppført i Oslo sentrum. Om de private investorene ikke blir med til et annet prosjekt så vil det bety at Oslo Kommune igjen må drøfte om de er villige til å bruke mer penger på et stadionbygg kort tid etter oppføringen av nye Bislett.

Vålerenga har ledet et langt korstog mot realiseringen av en ny hjemmearena for Oslos stolthet og etter en lang tid med motgang er det nå lys i enden av tunnelen. Ingen ting er konkret avgjort, men nå har i alle tilfeller situasjonen blitt slik at partene ønsker å samarbeide for å finne en felles løsning. VIF ønsket seg i utgangspunktet en ny stadion i Bjørvika, mens Byrådet i Oslo helst så at en ny arena ble bygd et stykke utenfor sentrum. Nå har partene nærmet seg og begge ser ut til å være villige til å fire på sine krav. Resultatet kan meget fort bli at planene for Oslo Sentralstadion kan bli en realitet. Jernbaneverket som eier tomten har uttalt seg som positive til prosjektet og Entra som etter planen skal bygge den nye arenaen har også kommet med positive tilbakemeldinger.
Om alle involverte parter skulle til slutt samler seg om Oslo S alternativet så gjenstår utfordringen om å få det hele finansiert. Oslo S er ikke Bjørvika, men er likevel bare noen få hundre meter unna og vil derfor kunne tilby private investorer mange av de samme verdiene som en stadion i Bjørvika kunne skilte med. Bjørvika vil nok likevel regnes som det mest attraktive prosjektet for private investorer, men ettersom en ny VIF-stadion i seg selv er attraktiv så er det ingen umulighet at også Oslo s alternativet får mange støttespillere fra den private sektor.

Etter vedtaket i Byrådet i Oslo er det nå flere som regner med at Vålerengas nye lekegrind vil se lyset innen 2 – 4 år, som igjen betyr at Vålerenga muligens kan ta imot motstanderne på eget gress allerede fra 2008.