Norges beste, men hjemløs!
17. november 2005

Vålerenga er seriemester 2005, men i klassen "egen stadion" er de nesten verst i klassen. I år etter år har VIF snakket om å få seg en egen stadion uten at de i dag er så mye nærmere. Flere planer har vært presentert etter hverandre og politikere i Oslo veksler mellom ensidig støtte til total motarbeidelse. Resultatet er at en ny Vålerenga stadion lar vente på seg samtidig som det bygges nye arenaer i stor stil rundt om i landet. Er Politikerne i Oslo ute av stand til å se fordelen av at Enga får seg et eget hjem, og/eller er ledelsen i VIF alt for kresne i forhold til plassering av en ny stadion?

Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Nye Kristiansand Stadion

 
Forskjellige alternativer.
I de siste månedene har flere mulige plasseringer for en ny VIF-stadion blitt presentert. Vålerenga og Entra lanserte Bjørvika, mens politikere i Oslo sammen med uavhengige arkitekter og organisasjoner har foreslått Ensjø og Oslo S som mulige byggeplasser for en ny arena. Før disse alternativene lå på bordet var det Jordal som var den mest aktuelle plasseringen, men på grunn av klage fra lokale velforeninger og motstand fra politikere ble dette alternativet gravlagt. I dag er det Sørenga i Bjørvika som er det mest profilerte forslaget. Vålerenga og Entra ønsker å bygge en ny stadion her, men problemet er at styresmaktene i hovedstaden ønsker annen type bebyggelse i området.

Hvem skal sette sitt preg på byen?
Etter at Enga lanserte Bjørvika som sitt foretrukkede alternativ ser det ut til at det har oppstått en liten prestisjekamp mellom Vålerenga og Oslo kommune. Den ener artikkelen etter den andre har blitt publisert hvor henholdsvis Kjetil Siem eller byens politikere selger inn sine argumenter for fremtidig utnyttelse av området. De fleste politikerne viser til en to år gammel vedtatt plan som regulerer området hovedsakelig til boligformål, mens Vålerenga og Entra på sin side snakker om at deres alternativ åpner opp området og gjør det tilgjengelig for folk flest. Det som er felles for begge partene er at de begge hevder at deres utbyggingsmåte gjør området til et sted med liv. Som en del av den lokale "krigføringen" sier kommunen at de ikke forstår hvorfor Vålerenga nekter å respekterer en allerede vedtatt reguleringsplan og dermed aksepterer at de ikke får bygge i Bjørvika. VIF og Entra på sin side sier at de ikke har forståelse for at kommunen blankt avviser et forslag før de virkelig har satt seg skikkelig inn i det. Et annet argument som brukes av Vålerenga er at de allerede har ordnet med privat finansiering for hele prosjektet i Bjørvika og at kommunen derfor ikke får noen kostnader i forbindelse med en ny stadion på Sørenga. Bjørvika er for øyeblikket et av de mest attraktive utbyggingsområdene i Norge og med det følger det naturligvis mange meninger om hvordan dette området bør utnyttes. Vålerenga ønsker å bygge en ny stadion og har på lik linje med mange andre aktører sett seg ut Bjørvika som sitt favoritt område. VIF mener at en stadion i Bjørvika både vil være bra for Vålerenga som klubb og for befolkningen i Oslo. Politikerne gir utrykk for at Enga fortjener en ny stadion, men at et slikt anlegg bør plasseres et annet sted da de mener området er best egnet for boliger.

Mens Oslo Kommune og Vålerenga diskuterer!
Norsk fotball har i de siste årene vært et produkt i enorm utvikling. Flere og flere personer går på kamper, tv-kanalene sloss om rettighetene samtidig som sponsormidler pøses inn i de forskjellige klubbene rundt om i landet. En av årsakene til at Norsk toppfotball har blitt så attraktivt blant folk er dels på grunn av at det har vært kamp om gullet i de siste årene i motsetning til mange år tidligere, men også på grunn av at flere og flere klubber kan by på bedre fasiliteter. Klubber som Rosenborg, Molde, Ålesund Lillestrøm og Viking har alle nye og meget attraktive anlegg å tilby sine gjester mens lag som Fredrikstad og Start er i de siste fasene av planleggingsarbeid før de også kan tilby sitt publikum nye fasiliteter. Fellesnevneren for alle disse lagene er at de befinner seg i kommuner hvor de styrende organer har sett fordelen av å støtte sine topplag. Resultatet er at disse klubbene får seg nye arenaer til disposisjon som igjen sikrer gode inntekter for de respektive klubbene. Penger er ikke alt, men for klubber som ønsker å sloss i toppen av Norsk fotball er det en nødvendighet.
Vålerenga er per dags dato Norges beste fotballklubb, dels på grunn av gode treningsforhold, dyktige trenere og en bra administrasjon, men også på grunn av klubbens store ressurser. VIF er i dag en av Norges rikeste klubber, men konkurransen fra andre norske lag blir sterkere og sterkere. Rosenborg har en suveren posisjon med tanke på resurser, men andre klubber som Viking og Start har også forutsetninger til å bygge seg opp rent økonomisk. For Vålerenga som har ambisjoner om å befeste sin stilling som en Norsk toppklubb er det avgjørende at inntekter som kommer i forbindelse med en egen stadion kommer på plass før konkurrentene får et overtak.

Oslo Kommunes støtte til topplagene?
VIF hevder at politikerne i Oslo mer eller mindre motarbeider toppfotballen i byen. Styresmaktene på sin side hevder at de bare prøver å ta alles hensyn. For Vålerenga er det både positivt og negativt at de er et hovedstadslag. De har tilhørighet i et område med mange potensielle supportere og tilskuere, men de må også hanskes med det faktumet at byen de holder til i ikke bare skal ta hensyn til stedets egne innbyggere men også til befolkningen i resten av landet. Oslo er Norges hovedstad og tihører derfor alle nordmenn. det som er typisk for en hovedstad er at innbyggerne kommer fra hele landet og at befolkningsmassen derfor ikke er like sammenspleiset som den er på andre steder i landet. For byer som Kristiansand, Fredrikstad og Ålesund er det derfor mer naturlig at politikere lettere kan tilby attraktive tomter til sine fotballag ettersom støtten blant befolkningen ofte er overveldende. For Oslo politikerne kan det fort bli et problem å la Vålerenga få bolte seg i Bjørvika da det vil stride mot veldig manges ønsker til tross for at de fleste VIF supportere ønsker det velkommen.
Oslo kommune er ikke kjent for å hjelpe byens toppfotball, men det betyr ikke at ingen ting har blitt gjort. Etter at kommunen sa nei til å la Enga bygge stadion i Bjørvika har de selv kommet med to andre forslag om hvor klubben kan bygge ny stadion. Både Ensjø og Oslo S har av byens styrende organer blitt foreslått som byggeplass for en ny arena og selv om disse lokasjonene ikke er klubbens førstevalg så er det likevel interessante forslag.

Hva er Vålerenga tjent med?
Klubben trenger en ny arena og helst fort. VIF spiller i dag på Ullevål stadion som tydeligvis ikke tåler belastningen av at to toppklubber og landslaget spiller der. Vålerenga taper også ca 40 – 50 millioner kroner i året på at de ikke har en egen arena. Vålerenga ønsker seg naturlig nok Bjørvika som plassering for den nye stadion, men det kan vise seg å bli meget vanskelig. Med tanke på at klubben nå befinner seg i en meget positiv situasjon kan det være lurt av ledelsen i VIF å akseptere et annet alternativ en Sørenga. Ensjø er nevnt som en mulig plassering for et nytt fotballanlegg og det positive med denne plasseringen er at den har kommunens og grunneiernes støtte. Ensjø er også midt i "Vålerenga land" og kan derfor forsvares som plassering av en ny VIF arena.
Klubben trenger en ny stadion og pengene som følger den. Selv om Vålerenga ønsker seg Bjørvika så er det ikke å legge under en stol at Oslo befinner seg i en kontinuerlig forandring. Ensjø-alternativet lever i dag i beste velgående men det er ikke sikkert at det gjør det i så lang tid fremover. For et Vålerenga lag med behov for en ny stadion vil det være dumt å piske en død hest så lenge at andre gode alternativer går ut på dato før de kan benyttes. Resultatet kan være at Vålerenga ikke får en ny arena på veldig mange år, og er det noe alle er enige i så er det at det ikke gagner klubben.

På spørsmålet om Politikerne i Oslo er ute av stand til å se fordelen av at Enga får seg et eget hjem, og/eller om ledelsen i VIF er alt for kresne i forhold til plassering av en ny stadion blir svaret todelt. Konklusjonen som kan trekkes er at politikerne i Oslo ikke holder en ny VIF-stadion høyest på sin prioriteringsliste, men at ledelsen i Vålerenga også har vanskelig for å ta et nei for et nei. I alle tilfeller så er Vålerenga tjent med å få seg en ny arena og når til og med Notodden fotballklubb i 2. divisjon går med konkrete planer om en ny stadion så bør også Norges beste lag VIF få det til!

Andre arenaer under utvikling:

Nye Kristiansand stadion
Nye Notodden stadion