Ny Vålerenga Stadion på Oslo S
09. november 2005

Mange har tenkt tanken, men nå har det endelig blitt bekreftet. Området over  jernbanelinjene  på  Oslo S er nå et reelt alternativ for plassering av en ny Vålerenga Stadion. VIF har i en lengre periode ønsket å bygge en egen arena, men til tross for at finansieringen av et slikt prosjekt er i orden har klubben ikke kommet til enighet med byens politikere om plasseringen. Enga ønsker først og fremst å bygge på Sørenga i Bjørvika, men denne lokaliseringen har møtt kraftig motstand i byens politiske rekker. Området rett over jernbanelinjene på Oslo sentralbanestasjon ligger kort vei fra Vålerengas førstevalg samtidig som signalene fra Oslos styrende organer så langt har vært positive.

Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Blir det ny VIF stadion på Oslo-S?

 
Forslaget om å legge en ny VIF arena på Oslo S kommer fra en gruppe arkitekter. Forslaget har så langt fått en blandet mottakelse, men byens folkevalgte har uansett funnet forslaget så interessant at de har bevilget penger til en utredning. Arkitekt Kathrine Nyhus har fått i oppdrag å se på mulighetene for en stadion på Oslo S og deretter presentere resultatet sammen med en modell for byrådsleder Erling Lae og byutviklingsråd Grete Horntvedt.
Vålerenga har så langt ikke kommet med en uttalelese om Oslo S alternativet, men det er likevel kjent at Sørenga er klubbens store favoritt. Sammen med Entra Eiendom har VIF utarbeidet og planlagt detaljerte planer for hvordan en arena kan bli en del av den generelle utviklingen av Bjørvika. Oslo S er så langt ett av to alternativer sammen med Ensjø som byens politikere virker åpne for. Til tross for at Enga åpenbart ønsker Bjørvika og fortsatt ikke er klar til å gi opp kampen for den plasseringen så finnes det elementer som tilsier at andre alternativer kan bli aktuelle for VIF. Vålerenga er Norges beste lag og har et erklært ønske om å befeste sin posisjon i toppen av norsk fotball. For å få til denne målsettingen er Vålerenga ifølge flere eksperter nødt til å få en egen hjemmearena da de uten det kan tape et sted mellom 40 – 50 millioner i året. Klubbens administrerende direktør Kjetil Siem har også uttalt at VIF ønsker å komme fram til en beslutning om plassering av en ny stadion innen utgangen av 2005. Med tanke på at Vålerenga nå befinner seg i en gunstig økonomisk og sportslig periode er det opplagt at klubben ønsker å "smi mens jernet er varmt" og derfor kan de bli nødt til å ta til takke med det "nest beste alternativet".
For et VIF med Bjørvika som førsteprioritet kan fort området på Oslo S bli et meget bra alternativ. Sørenga virker i dag som en umulig plassering sett fra byens politikeres øyne og det kan sammen med Engas tidsvindu for når en avgjørelse bør fattes føre til at Oslo S kan seile opp som en ny favoritt.