Ny Vålerenga stadion på Ensjø?
11. august 2005

Vålerenga jobber i utgangspunktet med tre områder for utbygging av en eventuell ny Vålerenga-stadion. Problemet til VIF er at ingen av områdene ifølge byens politikere er egnet som plassering av en ny fotballarena. Nå har Oslo Venstres leder, Ola Elvestuen, lansert et nytt område som for mange Vålerenga supportere vil virke som en ideell plassering for en ny arena.


Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Blir nye VIF stadion plassert på Ensjø?
Ola Elvestuen er leder i byutviklingskomiteen i Oslo og har gjennom en artikkel i Dagsavisen lansert Ensjø som en potensiell plassering av en eventuell ny Vålerenga stadion. Med seg har han foreningen Ensjøbyen som er en samling av de største grunneierne i området. Elvestuen som selv er medlem i Klanen og har fulgt Vålerenga i medgang og motgang, uttalte at han personlig har et ønske om at VIF skal få realisert drømmen om en egen arena. Ifølge Elvestuen bør det være et mål for klubben å feire 100 års jubileet på en egen stadion og således vil Ensjø være en glimrende plassering for å få til dette.
For å belyse Ensjøalternativet litt nøyere tok vi i vifstadion.no en prat med Ola Elvestuen og med Landskapsarkitekt Ola Bettum som uttalte seg på vegne av foreningen Ensjøbyen.

-Hva er det som gjør Ensjø til et bedre alternativ enn de tre andre områdene som VIF vurderer?

For det første så har de tre andre områdene langt flere hindringer enn Ensjøalternativet som må overkommes før det blir aktuelt å bygge. På Ensjø har du utelukkende private grunneiere samt at bygging av en stadion her ikke vil skape store nabokonflikter da de omliggende boligene fortsatt ikke er bygd sier Elvestuen. I tillegg til dette vil kostnadene i forbindelse med bygging sannsynligvis bli langt lavere ettersom tomteprisen blir rimeligere. En annen faktor er at det mest sannsynlig er langt færre politiske hindringer i veien for en realisering av Ensjøalternativet. Elvestuen sier videre at Ensjø allerede er et område under omregulering som igjen gjør tilpasningen til et fotballanlegg atskillig lettere.

Ola Bettum som snakker på vegne av foreningen Ensjøbyen har også klare oppfattninger av hva som er Ensjøalternativets styrker.
I de  andre alternativene som Vålerenga vurderer har de å gjøre med grunneiere som i utgangspunktet ikke ønsker en stadion, mens på Ensjø så møter de folk som har lyst til at VIF skal bygge. En ny fotballarena vil bli et nytt landemerke som uten tvil vil gjøre området mer attraktivt for kjøperne av de 5-7000 nye boligene som skal oppføres i området. På Ensjø vil Vålerenga få muligheten til å inngå i utviklingen av en helt ny bydel framfor å gå i konflikt med innbyggere og interessenter i de andre områdene de vurderer.

Lederen i byutviklingskomiteen påpeker også at Ensjø er et meget bra alternativ kommunikasjonsmessig. På Ensjø er det tre t-banelinjer samt at det kan være mulig å flytte togstasjonen på Gjøvikbanen litt nærmere. Det går masse busser i nærheten og det er kort vei til hovedveier som leder ut og inn til området. Elvestuen har også en personlig mening om at Ensjø også er et perfekt alternativ på grunn av selve beliggenheten. På Ensjø vil arenaen ligge et steinkast unna Sotahjørnet og således midt i Engas kjærneområde samtidig som plasseringen er ganske sentral i forhold til Oslo sentrum.

-Når må en eventuell avgjørelse om bygging av stadion på Ensjø foreligge om alternativet skal være reelt?

Ifølge både Elvestuen og Bettum må avgjørelse om bygging komme ganske raskt om det skal være aktuelt å bygge stadion i området. Ensjø er under utvikling og planene om en ny arena må være innlemmet i planene om selve Ensjøbyen før utgangen av 2005 om det skal bli aktuelt.

Etter samtalen med Elvestuen og Bettum sitter vi i vifstadion.no igjen med et meget godt inntrykk av Ensjøalternativet. Plasseringen er så og si midt i Vålerengas kjærneområde, lavere tomtepriser, langt større politisk velvilje, grunneiere som ønsker VIF velkommen, gode kommunikasjonsmuligheter, og ikke minst at stadion blir en del av utviklingen av en ny bydel. Slik vi ser det er dette et meget godt utspill fra Ola Elvestuen. Problemet til Vålerenga har ofte vært politisk motstand mot stadionalternativene. Nå som det har kommet et motspill fra politiske hold og som samtidig er så bra, bør Vålerenga vurdere dette alternativet på en grundig måte. Det er begrenset med tid før en avgjørelse må fattes så VIF bør bruke tiden sin godt.


Dette er ifølge Ola Bettum ett av de områdene på Ensjø som kan være aktuell som byggeplass for en ny stadion.