En kort samtale med Direktøren!
03. juni 2005

Her om dagen ble det av pressen fastslått at Vålerenga nå hadde valgt Bjørvika som siste holdeplass. Dette ble publisert som et faktum selv om Vålerenga ikke hadde bekreftet nyheten. Det hele startet med en artikkel i bladet "Søndag Søndag" og på "TV2 Nettavisen". Etter disse artiklene spratt det opp både bekreftende og avkreftende innslag hos andre aktører i den norske presse.
Hva som er riktig eller galt er det helt sikkert bare noen få som vet, og deriblant vår alles kjære direktør Siem. Som en ivrig skribent tok jeg det som en utfordring å se om jeg kunne lage en like god "nyhetssak" ut av den sparsommelige informasjonen som faktisk var bekreftet. Jeg bestemte meg derfor for å gå rett til kilden og kontaktet Kjetil Siem.


Av Anders Mikalsen

anders@vifstadion.no
 

Administrerende direktør i Vålerenga  Kjetil Siem
 
Spørsmål1: Hva slags faktorer legger dere til grunn for utvelgelsen av aktuelle byggeplasser?
På dette spørsmålet fikk jeg som svar at alle tenkelige faktorer ble tatt med i beregningen. I utgangspunktet så lot det seg ikke gjøre å svare noe konkret på dette, men de faktorene som likevel sto fram som noen av de viktigste var hensyn til det sportslige, økonomiske, tigjengelighet, trafikk, etc.

Spørsmål2: Hva anser dere på nåværende tidspunkt for å være den beste plasseringen av en ny Vålerenga stadion?
Før jeg fikk noe svar på dette spørsmålet ble det presisert at det ikke var klart om det ble en ny stadion eller ikke. Videre så ble jeg gjort oppmerksom på at Vålerenga var meget godt fornøyd med Ullevaal Stadion og den avtalen som klubben og Ullevaal har. Når det var sagt så fikk jeg beskjed om at det egentlig bare var to plasseringer som for øyeblikket var aktuelle og de var Valle og Bjørvika. Jordal som tidligere var den heteste kandidaten for lokaliseringen av nye "Vålerenga Park" var ikke lenger sannsynlig. Som en forklaring på dette ble jeg fortalt at det primært var hensynet til naboene og ønsket til Vålerenga Vel som hadde gitt Jordal rødt lys for videre fremdrift. Lodalen som for noen år siden var nevnt som en mulig beliggenhet var nå ifølge Kjetil Siem helt utelukket.

Spørsmål3: Det har versert en del rykter i media ang. Bjørvika som mulig byggeplass. Er det Entra som eier den aktuelle tomten?
Til dette spørsmålet startet Siem med å redegjøre for noe som kunne være en misforståelse. Bjørvika alternativet bestod ikke av en konkret tomt, som for eks. rett ved siden av operaen, men så mye som 4-5 forskjellige plasseringer. Entra hadde eierinteresser i området og en eller flere mulige lokaliseringer var plassert på Entras eiendomer.

Spørsmål4: Hva slags størrelse på en eventuell ny stadion anser dere som mest hensiktsmessig for å dekke Vålerengas behov?
Igjen fikk jeg beskjed om at ingen ting var fastlagt, men at de gikk ut fra en ramme på 20000 i tilskuerkapasitet + 10% VIP

Som en avslutning av samtalen med Kjetil Siem spurte jeg om det var noe nytt å melde utover de svarene jeg allerede hadde fått. Svaret var desverre nei som forventet og jeg tok til takke med det.

Til Kjetil Siem ønsker jeg igjen å takke for samtalen og de svarene jeg fikk.